חפש


מק"ט תאור פריט מק"ט תאור פריט

60100301

מקדח 0.3 מ"מ HSS אלפן

60406301

מקדח 6.3 מ"מ HSS אלפן

60100401

מקדח 0.4 מ"מ HSS אלפן

 

60406401

מקדח 6.4 מ"מ HSS אלפן

60100501

מקדח 0.5 מ"מ HSS אלפן

 

60406501

מקדח 6.5 מ"מ HSS אלפן

60100601

מקדח 0.6 מ"מ HSS אלפן

 

60406601

מקדח 6.6 מ"מ HSS אלפן

60100701

מקדח 0.7 מ"מ HSS אלפן

 

60406701

מקדח 6.7 מ"מ HSS אלפן

60100801

מקדח 0.8 מ"מ HSS אלפן

 

60406801

מקדח 6.8 מ"מ HSS אלפן

60100901

מקדח 0.9 מ"מ HSS אלפן

60406901

מקדח 6.9 מ"מ HSS אלפן

60401001

מקדח 1 מ"מ HSS אלפן

 

60407001

מקדח 7 מ"מ HSS אלפן

60401101

מקדח 1.1 מ"מ HSS אלפן

 

60407101

מקדח 7.1 מ"מ HSS אלפן

60401201

מקדח 1.2 מ"מ HSS אלפן

 

60407201

מקדח 7.2 מ"מ HSS אלפן

60401301

מקדח 1.3 מ"מ HSS אלפן

 

60407301

מקדח 7.3 מ"מ HSS אלפן

60401401

מקדח 1.4 מ"מ HSS אלפן

 

60407401

מקדח 7.4 מ"מ HSS אלפן

60401501

מקדח 1.5 מ"מ HSS אלפן

 

60407501

מקדח 7.5 מ"מ HSS אלפן

60401601

מקדח 1.6 מ"מ HSS אלפן

 

60407601

מקדח 7.6 מ"מ HSS אלפן

60401701

מקדח 1.7 מ"מ HSS אלפן

 

60407701

מקדח 7.7 מ"מ HSS אלפן

60401801

מקדח 1.8 מ"מ HSS אלפן

 

60407801

מקדח 7.8 מ"מ HSS אלפן

60401901

מקדח 1.9 מ"מ HSS אלפן

 

60407901

מקדח 7.9 מ"מ HSS אלפן

60402001

מקדח 2 מ"מ HSS אלפן

 

60408001

מקדח 8 מ"מ HSS אלפן

60402101

מקדח 2.1 מ"מ HSS אלפן

 

60408101

מקדח 8.1 מ"מ HSS אלפן

60402201

מקדח 2.2 מ"מ HSS אלפן

 

60408201

מקדח 8.2 מ"מ HSS אלפן

60402301

מקדח 2.3 מ"מ HSS אלפן

 

60408301

מקדח 8.3 מ"מ HSS אלפן

60402401

מקדח 2.4 מ"מ HSS אלפן

 

60408401

מקדח 8.4 מ"מ HSS אלפן

60402501

מקדח 2.5 מ"מ HSS אלפן

 

60408501

מקדח 8.5 מ"מ HSS אלפן

60402601

מקדח 2.6 מ"מ HSS אלפן

60408601

מקדח 8.6 מ"מ HSS אלפן

60402701

מקדח 2.7 מ"מ HSS אלפן

 

60408701

מקדח 8.7 מ"מ HSS אלפן

60402801

מקדח 2.8 מ"מ HSS אלפן

 

60408801

מקדח 8.8 מ"מ HSS אלפן

60402901

מקדח 2.9 מ"מ HSS אלפן

 

60408901

מקדח 8.9 מ"מ HSS אלפן

60403001

מקדח 3 מ"מ HSS אלפן

 

60409001

מקדח 9 מ"מ HSS אלפן

60403101

מקדח 3.1 מ"מ HSS אלפן

 

60409101

מקדח 9.1 מ"מ HSS אלפן

60403201

מקדח 3.2 מ"מ HSS אלפן

 

60409201

מקדח 9.2 מ"מ HSS אלפן

60403301

מקדח 3.3 מ"מ HSS אלפן

 

60409301

מקדח 9.3 מ"מ HSS אלפן

60403401

מקדח 3.4 מ"מ HSS אלפן

 

60409401

מקדח 9.4 מ"מ HSS אלפן

60403501

מקדח 3.5 מ"מ HSS אלפן

60409501

מקדח 9.5 מ"מ HSS אלפן

60403601

מקדח 3.6 מ"מ HSS אלפן

 

60409601

מקדח 9.6 מ"מ HSS אלפן

60403701

מקדח 3.7 מ"מ HSS אלפן

 

60409701

מקדח 9.7 מ"מ HSS אלפן

60403801

מקדח 3.8 מ"מ HSS אלפן

 

60409801

מקדח 9.8 מ"מ HSS אלפן

60403901

מקדח 3.9 מ"מ HSS אלפן

 

60409901

מקדח 9.9 מ"מ HSS אלפן

60404001

מקדח 4 מ"מ HSS אלפן

 

60410001

מקדח 10 מ"מ HSS אלפן

60404101

מקדח 4.1 מ"מ HSS אלפן

 

60410101

מקדח 10.1 מ"מ HSS אלפן

60404201

מקדח 4.2 מ"מ HSS אלפן

 

60410501

מקדח 10.5 מ"מ HSS אלפן

60404301

מקדח 4.3 מ"מ HSS אלפן

 

60411001

מקדח 11 מ"מ HSS אלפן

60404401

מקדח 4.4 מ"מ HSS אלפן

 

60411501

מקדח 11.5 מ"מ HSS אלפן

60404501

מקדח 4.5 מ"מ HSS אלפן

 

60412001

מקדח 12 מ"מ HSS אלפן

60404601

מקדח 4.6 מ"מ HSS אלפן

 

60412501

מקדח 12.5 מ"מ HSS אלפן

60404701

מקדח 4.7 מ"מ HSS אלפן

 

60413001

מקדח 13 מ"מ HSS אלפן

60404801

מקדח 4.8 מ"מ HSS אלפן

 

60413501

מקדח 13.5 מ"מ HSS אלפן

60404901

מקדח 4.9 מ"מ HSS אלפן

 

60414001

מקדח 14 מ"מ HSS אלפן

60405001

מקדח 5 מ"מ HSS אלפן

60414501

מקדח 14.5 מ"מ HSS אלפן

60405101

מקדח 5.1 מ"מ HSS אלפן

 

60415001

מקדח 15 מ"מ HSS אלפן

60405201

מקדח 5.2 מ"מ HSS אלפן

 

60415501

מקדח 15.5 מ"מ HSS אלפן

60405301

מקדח 5.3 מ"מ HSS אלפן

 

60416001

מקדח 16 מ"מ HSS אלפן

60405401

מקדח 5.4 מ"מ HSS אלפן

 

60416501

מקדח 16.5 מ"מ HSS אלפן

60405501

מקדח 5.5 מ"מ HSS אלפן

 

60417001

מקדח 17 מ"מ HSS אלפן

60405601

מקדח 5.6 מ"מ HSS אלפן

 

60417501

מקדח 17.5 מ"מ HSS אלפן

60405701

מקדח 5.7 מ"מ HSS אלפן

 

60418001

מקדח 18 מ"מ HSS אלפן

60405801

מקדח 5.8 מ"מ HSS אלפן

 

60418501

מקדח 18.5 מ"מ HSS אלפן

60405901

מקדח 5.9 מ"מ HSS אלפן

 

60419001

מקדח 19 מ"מ HSS אלפן

60406001

מקדח 6 מ"מ HSS אלפן

 

60419501

מקדח 19.5 מ"מ HSS אלפן

60406101

מקדח 6.1 מ"מ HSS אלפן

 

60420001

מקדח 20 מ"מ HSS אלפן

60406201

מקדח 6.2 מ"מ HSS אלפן