מפרט המוצר
אורך כללי "5.1/2 ארגונומי
סוג קטר/חותך צד
יחיד/סט/מגש יחיד
בידוד א"ס ESD
מכופף / ישר ישר
כושר חיתוך 0.1-0.65 מ"מ
רגיל/ארגונומי ארגונומי
בחר.... קטרים