מפרט המוצר
הינע "3/8
יחיד/סט/מגש יחיד
אביזר ידית רצ'ט ציקלופ
בחר.... בוקסות סטים ואביזרים