מפרט המוצר
יחידת מידה מ"מ
יחיד/סט/מגש סט
י"ח בסט 22
בחר.... בוקסות סטים ואביזרים