מפרט המוצר
סוג ציוד מדידה סביבה
בחר.... כלי מדידה
סוג המודד אקדח טמפרטורה אינפרא