חיפוש
מיון לפי
סגור

מידע בטיחות כללי

 

מידע בטיחות כללי

 

Bernzomatic מייצרים מבערים ידניים אמינים ובטוחים וכן מיכלי דלק ומיכלים לפרופן, MAP-ProTM, וחמצן. הבחירה בסוג הדלק המתאים – ושימוש בטוח בו – תלויים במשימה שברצונך לבצע ובסוג מבער הידני בו תשתמש. הטיפים הבאים יעזרו לך לבחור בסוג הדלק המתאים.

 

אמצעי בטיחות כלליים

  • קרא את אזהרות הבטיחות החשובות המצורפות למיכלי דלק ומבערים ידניים של Bernzomatic ופעל על פיהן.
  • השתמש תמיד בכפפות מגן ומשקפי מגן בעת השימוש במבערים ידניים.
  • בדוק את אטמי המכשיר והמיכל לפני השימוש במוצרי Bernzomatic. לעולם אל תשתמש במיכלים שהאטמים שלהם לא תקינים או חסרים.
  • השלך לפח מיכלים אם חלקיקי חלודה או לכלוך מתגלים באזור השסתום שלהם.
  • בדוק שראש המבער כבוי לפני חיבור מיכל דלק. הקפד להחזיק את המיכל במצב זקוף בעת החיבור של צינורות או מכשירים. הדק ביד בלבד – לעולם אל תשתמש בכלים כדי להדק – מאחר והידוק יתר עלול לגרום נזק לאטמים.
  • בדוק אם יש דליפות לאחר חיבור המכשירים, על ידי מריחת מי סבון על החיבורים ובדיקה אם יש בועות. הקשב גם אם יש קולות המעידים על בריחת גז; שים לב אם יש קור קיצוני ובדוק אם יש ריח הדומה לזה של ביצים סרוחות. אל תשתמש אם מתגלה שיש דליפת דלק.
  • במהלך השימוש, החזק מבערים ידניים במצב זקוף כדי למנוע הבזקים או התלקחויות. אם המכשיר מתיז או שיש התלקחויות, הבא את המיכל למצב זקוף וכבה את המכשיר. אוורר את האזור כדי להרחיק גזים שלא נשרפו.
  • הנח למבער הידני להתקרר אחרי השימוש. נתק את מיכל הדלק מהמבער הידני כאשר הוא לא בשימוש, והתקן בחזרה את המכסים כדי להבטיח את ניקיון השסתומים.
  • לעולם אל תפיל, תשליך או תנקב מיכלי דלק. אחסן מיכלי דלק הרחק מחללי מגורים, הרחק מהישג ידם של ילדים והרחק ממקורות הצתה. אל תשאיר באור שמש ישיר. אל תאחסן בטמפרטורה העולה על 49°C.

 

קטגוריות