Search
Filters
Close

ביטים לברגים מחורצים

מוצרים מאותה סדרה - 

ביט שטוח 10 י"ח 800/1 Z וורה מק"ט 05056200001  

 

 

 

 

חשוב לדעת!

ביטים מפלדת אלחלד

 

ביטים לברגים מחורצים

 

ביטים של Wera מפלדת אלחלד

מיוצרים מפלדת אלחלד כדי

למנוע היווצרות חלודה. הביטים

מפלדת אלחלד של Wera

מוקשים בואקום ויש להם את

הקשיות והחוזק הדרושים

לחיבורי ברגים. אין מגבלות על

השימושים התעשייתיים של

הביטים הללו.

ביטים BDC

אלו הם מוצרי פרימיום. יש להם

אזור BiTorsion רך יותר המפחית

את קשיות הגוף בכ 20%-

בהשוואה לקצה המוביל. פירוש

הדבר הוא שעומסי שיא הגורמים

לשבירת ביטים ולבלאי מוקדם

נספגים באזור זה – הדבר משפר

את אורך חיי הביטים.

ציפוי היהלום מפחית את הסכנה

של החלקה מאחר וחלקיקי

היהלום הקטנים למעשה “מכרסמים” עצמם אל תוך ראש הבורג. B מסמל

DC .BiTorsion  מסמל ציפוי יהלום.

 ביטים לברגים מחורצים

“קח את זה בקלות“

מערכת מציאת כלים “ Take

it easy ” עם קודי צבע על פי

הפרופיל והגודל – למציאת הכלי

הדרוש בפשטות ובמהירות.

 

ביטים לברגים מחורצים

 

חשוב לדעת!

ביטים Impaktor

ביטים אימפקט דרושים כאשר

משתמשים בכלים חשמליים

חזקים )למשל מברגת אימפקט

18 וולט(. ביטים אימפקט פותחו

במיוחד כדי לעמוד בכוחות

הגבוהים של כלים חשמליים.

 ביטים לברגים מחורצים

Hex-Plus

ברגים משושים יכולים להוות בעיה

מאחר ומשטחי המגע המעבירים

את הכוח מהכלי הקונבנציונלי,

הם בעלי שטח פנים קטן מאוד.

התוצאה: הבורג ניזוק )מתעגל(.

כלי Hex-Plus מונעים זאת! טוב

לדעת: כלי Hex-Plus מתאימים

כמעט לכל בורג סטנדרטי בעל

שקע משושה!

 

ביטים לברגים מחורצים

“קח את זה בקלות“

מערכת מציאת כלים “ Take

it easy ” עם קודי צבע על פי

הפרופיל והגודל – למציאת הכלי

הדרוש בפשטות ובמהירות.

 ביטים לברגים מחורצים

חשוב לדעת!

ביטים Impaktor

לחיי שירות ארוכים מהממוצע.

ניצול מירבי של מאפייני החומר,

וגיאומטריה מיוחדת – עיצוב

מיוחד המתאים לדרישות

קיצוניות – וכן תהליך ייצור ספציפי

המאפשר חיי שירות ארוכים

מהממוצע לכלי Impaktor של

Wera . יתרון נוסף של המוצר הוא

הציפוי של ביטים Impaktor עם

חלקיקי יהלום קטנטנים. חלקיקי

היהלום הקטנטנים בקצה הכלי ממש “מכרסמים” את עצמם לתוך הבורג

ומבטיחים אחיזה מדויק וללא החלקה בראש הבורג. האחיזה הזו מגנה

על הבורג. הדבר מקטין באופן ניכר את כוחות ההחלקה החוצה של הביט

מראש הבורג המאלצים את המשתמש להפעיל לחץ רב יותר על הבורג.

 ביטים לברגים מחורצים

ביטים V לברגים עם שקע מרובע

לביטים V יש פרופיל קוני. כוחות

ההידוק הנוצרים מחזיקים בורגי

Robertson  היטב על קצה הכלי.

אידיאלי להברגה במקומות קשים

לגישה.

 

ביטים לברגים מחורצים

חשוב לדעת!

פרופיל BTZ

לביטים BTZ יש אזור BiTorsion

מחוסם נוסף, המפחית את קשיות

הגוף בכ 20%- בהשוואה לקצה

המוביל. המשמעות היא שעומסי

השיא הגורמים לשבירת הביט

ולשחיקה מוקדמת נספגים באזור

זה – והדבר מאריך את חיי

הביטים.

 ביטים לברגים מחורצים

ביטים מפלדת אלחלד

ביטים מפלדת אלחלד של Wera

מיוצרים מפלדת אלחלד ולכן

לא נוצרת בהם חלודה. הביטים

מפלדת אלחלד של Wera מוקשים

בואקום ויש להם את הקשיות

והחוזק הדרושים לחיבורי ברגים.

אין מגבלות על השימושים

התעשייתיים שהביטים הללו

מתאימים להם.

 ביטים לברגים מחורצים

ביטים V לברגים עם שקע מרובע

ג

לביטים V יש פרופיל קוני. כוחות

ההידוק הנוצרים מחזיקים בורגי

Robertson  היטב על קצה הכלי.

אידיאלי להברגה במקומות קשים

לגישה.

 ביטים לברגים מחורצים