Search
Filters
Close

IR MARP MS500 S/C CH

Manufacturer: IRWIN
Delivery time: 5 Business Days
Share product
מפסלות עם כיפת הקשה באורכים שונים, איכות הפלדה הטובה ביותר לשיפור החדות ושימור הקצה. להב מוקשה ומחוסם לחיי מפסלת ארוכים, ידית נוחה ועמידה לתנאי השימוש הקשים, כיפת הקשה גדולה לעמידות בפני מכות פטיש. IRWIN אירווין
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 6MM
IR MARP MS500 S/C CH 6MM
SKU: 10501698
Delivery time: 5 Business Days
65 ₪
59 ₪
For club members:
54 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 8MM
IR MARP MS500 S/C CH 8MM
SKU: 10501699
Delivery time: 5 Business Days
65 ₪
59 ₪
For club members:
54 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 10MM
IR MARP MS500 S/C CH 10MM
SKU: 10501700
Delivery time: 5 Business Days
65 ₪
59 ₪
For club members:
54 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 12MM
IR MARP MS500 S/C CH 12MM
SKU: 10501701
Delivery time: 5 Business Days
65 ₪
59 ₪
For club members:
54 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 13MM
IR MARP MS500 S/C CH 13MM
SKU: 10501702
Delivery time: 5 Business Days
65 ₪
59 ₪
For club members:
54 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 15MM
IR MARP MS500 S/C CH 15MM
SKU: 10501704
Delivery time: 5 Business Days
65 ₪
59 ₪
For club members:
54 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 16MM
IR MARP MS500 S/C CH 16MM
SKU: 10501705
Delivery time: 5 Business Days
65 ₪
59 ₪
For club members:
54 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 18MM
IR MARP MS500 S/C CH 18MM
SKU: 10503666
Delivery time: 5 Business Days
65 ₪
59 ₪
For club members:
54 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 19MM
IR MARP MS500 S/C CH 19MM
SKU: 10501706
Delivery time: 5 Business Days
65 ₪
59 ₪
For club members:
54 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 20MM
IR MARP MS500 S/C CH 20MM
SKU: 10501707
Delivery time: 5 Business Days
65 ₪
59 ₪
For club members:
54 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 22MM
IR MARP MS500 S/C CH 22MM
SKU: 10503667
Delivery time: 5 Business Days
65 ₪
59 ₪
For club members:
54 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 25MM
IR MARP MS500 S/C CH 25MM
SKU: 10501708
Delivery time: 5 Business Days
67 ₪
60 ₪
For club members:
56 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 26MM
IR MARP MS500 S/C CH 26MM
SKU: 10501709
Delivery time: 5 Business Days
78 ₪
70 ₪
For club members:
65 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 28MM
IR MARP MS500 S/C CH 28MM
SKU: 10503668
Delivery time: 5 Business Days
78 ₪
70 ₪
For club members:
65 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 30MM
IR MARP MS500 S/C CH 30MM
SKU: 10501710
Delivery time: 5 Business Days
78 ₪
70 ₪
For club members:
65 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 32MM
IR MARP MS500 S/C CH 32MM
SKU: 10503669
Delivery time: 5 Business Days
84 ₪
76 ₪
For club members:
70 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 35MM
IR MARP MS500 S/C CH 35MM
SKU: 10503423
Delivery time: 5 Business Days
105 ₪
94 ₪
For club members:
88 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH38MM
IR MARP MS500 S/C CH38MM
SKU: 10503670
Delivery time: 5 Business Days
105 ₪
94 ₪
For club members:
88 ₪
Picture of IR MARP MS500 S/C CH 51MM
IR MARP MS500 S/C CH 51MM
SKU: 10503425
Delivery time: 5 Business Days
206 ₪
185 ₪
For club members:
172 ₪
Products specifications
Type רגילה
Single / Set יחיד
spec39 מפסלות
spec46 לעץ