Search
Filters
Close

ביטים לבורגי פיליפס - POZIDRIV

מקטים מהסדרה -

ביט פיליפס אימפקטור למברגות אימפקט - מק"ט 05073916001

ביט פיליפס אימפקטור למברגות אימפקט - מק"ט 05057615001

ביט PH , פלדת אל חלד/ נירוסטה , לחדר נקי מק"ט 05071010001

ביט פיליפס כסוף 10 י"ח -מקט 05072070001

ביט פיליפס לגבס 10 י"ח במידות:PH 2x25 מק"ט 05135004001

ביטים לבורגי פיליפס

חשוב לדעת!

ביטים Impaktor

ביטים אימפקט דרושים כאשר

משתמשים בכלים חשמליים

חזקים )למשל מברגת אימפקט

18 וולט(. ביטים אימפקט פותחו

במיוחד כדי לעמוד בכוחות

הגבוהים של כלים חשמליים.

 

ביטים BDC

אלו הם מוצרי פרימיום.

יש להם אזור BiTorsion רך יותר

המפחית את קשיות הגוף

בכ 20%- בהשוואה לקצה המוביל.

פירוש הדבר הוא שעומסי שיא

הגורמים לשבירת ביטים ולבלאי

מוקדם נספגים באזור זה – הדבר

משפר את אורך חיי הביטים.

ציפוי היהלום מפחית את הסכנה

של החלקה מאחר וחלקיקי

היהלום הקטנים למעשה “מכרסמים” עצמם אל תוך ראש הבורג. B מסמל

DC  .BiTorsion מסמל ציפוי יהלום.

“קח את זה בקלות“

מערכת מציאת כלים “ Tak

it easy ” עם קודי צבע על פי

הפרופיל והגודל – למציאת הכלי

הדרוש בפשטות ובמהירות.

 

חשוב לדעת!

ביטים עם קוטר קנה מופחת

ביטים עם קוטר קנה מופחת

מבטיחים שאפשר יהיה להדק

ברגים מבלי להזיק לפני השטח.

הדבר נחוץ במיוחד בעבודה עם

לוחות גבס.

 

ביטים TiN

TiN מסמל טיטניום-ניטריט. ציפוי

קשה במיוחד עמיד בפני עומסים

קבועים, כמו למשל במהלך

פעולות הברגה מתמשכות בייצור סדרתי.

 

ביטים BTH ו BTZ

לביטים  BTH ו- BTZ יש אזור

BiTorsion מחוסם נוסף, המפחית

את קשיות הקנה בכ 20%-

בהשוואה לקצה המוביל.

המשמעות היא שעומסי השיא

הגורמים לשבירת הביט ולשחיקה

מוקדמת נספגים באזור זה –

והדבר מאריך את חיי הביטים.

 

 

חשוב לדעת!

ביטים ACR®

ACR® מסמל צלעות נגד החלקה.

לביטים עם צלעות נגד החלקה

יש צלעות בקצה המוביל המונעות

החלקה של ראש הבורג. מומלץ

להתקין ביטים ACR® עם בורגי

ACR® בעלי צלעות כדי להבטיח

אפקט מקסימלי. ACR® הוא סימן

מסחרי רשום של חברת

.Phillips Screw

 

ביטים TZ

אלו הם ביטים Z עם אזור פיתול.

ביטים סופגי פיתול סופגים את

שיאי המומנט המזיקים באזור

הפיתול, ובכך מונעים בלאי מוקדם

ומשפרים את אורך החיים של

הביטים.

 

 

   

Categories