Search
Filters
Close

מברגי Karftform Comfort

מברגי Kraftform Comfort

עוד מוצרים מהסדרה:

ידית עם גיאומטרית Kraftform ולהב המיוצר מחומר של ביטים ארוכים עם קצה שחור להתאמה מדויקת.

 

 

 

 

ידית Kraftform רב-קומפוננטית לעבודה

מהירה עם מאמץ נמוך.

 

סימני הזיהוי של הבורג וגודל הקצה על גבי

הידית מאפשרים למצוא בקלות את המברג

המתאים בארגז הכלים ובמקום העבודה.

המאפיין המשושה המונע סיבוב מונע

התגלגלות מיותרת של הכלי במקום

העבודה.

 

הקצה שחור של Wera ותהליך הקשיה מיוחד

מבטיחים חיי שירות ארוכים, הגנה משופרת

מפני קורוזיה והתאמה מדויקת.

 

חומר הביט המשמש לייצור עובר תהליך

הקשיה מיוחד של Wera , המבטיח חיי שירות

ארוכים יותר של המוצר.

 

 

חשוב לדעת!

ההקצה השחור של Wera , וכן

תהליך הקשיה מיוחד, מבטיחים

חיי שירות ארוכים והגנה משופרת קצה השחור של Wera

מפני קורוזיה.

 

Categories