Search
Filters
Close

מברג Kraftform Micro איכותי של וורה

מק"טים מאותה סדרה:

פעולות הברגה בעבודות חשמל ועבודות אלקטרוניקה והנדסה מדויקת הן לעתים קרובות פעולות מעייפות

הגוזלות זמן רב.

למדנו מהמשתמשים מה חשוב להם: מהירות עבודה, מומנט, דיוק – והתמקדנו בדיוק בנושאים הללו.

 

אזור הסיבוב המהיר הנמצא בדיוק מתחת

לכיפה המסתובבת מאפשר פיתול מהיר.

 

באזור הכוח יש אזורים רכים משולבים ליד

קצה הלהב המבטיחים העברת מומנט גבוה

לשחרור או הידוק ברגים, מבלי לאבד את

הבורג.

 

האזור המדויק הנמצא מעל הלהב מספק

למשתמש תחושה טובה יותר לגבי זווית

הסיבוב הנכונה בפעולות כוונון עדין.

 

הקצה השחור של Wera , וכן תהליך הקשיה

מיוחד, מבטיחים חיי שירות ארוכים והגנה

משופרת מפני קורוזיה.

 

 

 

ידית מברג רב קומפוננטית לעבודה

ארגונומית.

 

חיוני למשתמשים רבים, כולל טכנאי

אלקטרוניקה, אופטיקאים, מהנדסי דיוק,

תכשיטנים, מתקינים של קשיחי EDP ויצרני

דגמים.

 

 

 

 

 

 

חשוב לדעת!

איך אפשר להחזיק בחוזקה בורג TORX® על המברג?

המברג TORX® HF ליישומי

אלקטרוניקה עם פונקצית מחזיק

בורג פשוט לוחץ את הבורג על

המברג. צלעות הדחיפה הקוניות

ההולכות ונהיות צרות יותר לכיוון

קצה הכלי, בסיס הצלע האופטימלי

והעומק האידיאלי מחזיקים את

הבורג בחוזקה על הלהב.

 

 

כיצד ניתן לבצע פעולות הברגה מדויקות במהירות תוך

שימוש במידת הכוח הדרושה?

סדרת Kraftform Microעם

שלושת האזורים והמבנה הספציפי

שלה, עומדת בדרישות האלה

באופן מושלם. הכיפה המסתובבת

בחופשיות מספקת תמיכה לכף

היד, ומאפשרת עבודת דיוק

מהירה וקלה.

 

 

 

 

חשוב לדעת!

 

כיצד להחזיק את הבורג היטב על המברג?

פשוט העבר את הכלי על פני

הצד החיובי של ממגנט/מבטל של

Wera והכלי יהפוך מיד לממוגנט,

ויוכל להחזיק את הבורג כהלכה

על הלהב.

 

כדי לבטל את מגנוט הכלי, פשוט

העבר אותו על פני אחד מארבעת

הצדדים השליליים. 

 

 

קצה כדורי משושה

פרופיל המוביל הכדורי מאפשר

לסובב את ציר הכלי לזה של

הבורג ובכך מאפשר פעולות הברג

בזווית "מעבר לפינה".

 

 

Rapidaptor

נכנס במהירות עם נעילה עצמית

ניתן לדחוף את הביט אל המתאם

מבלי להזיז את השרוול. המנעול

מופעל באופן אוטומטי ברגע

שהביט נוגע בבורג. הביטים

מוחזקים היטב וללא תזוזות.

 

יוצא במהירות

פשוט דחוף את השרוול קדימה

כדי להחליף את הביט. מנגנון

הקפיץ מרים את הביט מהמגנט

ומשחרר את הכלי. ניתן להוציא

את הביט בקלות. פונקצית

ההוצאה המהירה מאפשרת

להוציא בקלות גם את הביטים

הקטנים ביותר ללא צורך בכלי

נוספים.

 

תפסנית לשחרור מהיר

תפסניות השחרור המהיר של

Rapidaptor מחזיקות ביטים

6 ¼" DIN ISO 1173 C , 3 ו 6- , 3,

וכן ביטים 1-4 מסדרה .Wera

 

פונקצית יד אחת

כל פונקציה של התפסנית לשחרור

מהיר Rapidator , כמו למשל

הכנסה או שחרור של ביטים,

יכולה להתבצע ביד אחת. כך ניתן

לעבוד באופן מהיר יותר, חסכוני

יותר וארגונומי יותר. אין צורך

בתנועות מיותרות .

 

Categories