Search
Filters
Close

מפתח אימפקט מדגם BPC814 ,BPC813 , BPC815, BPC816 ו-BPC817

 

הקדמה

מסמך זה מכיל מידע לשירות אחרי המכירה לגבי מפתח אימפקט מדגם BPC814, BPC815, BPC816 ו-BPC817:

<       מה אפשר לתקן ומה אי אפשר לתקן

<       המלצות לשירות מקומי

<       המלצות לגבי הפצה

<       הכלים הדרושים

<       מדריך השירות

o       הנחיות לפירוק

o       הנחיות להרכבה

o       תחזוקה רגילה

o       מבט מפוצץ

חלקים מתכלים

 

o       פתרון תקלות

<       המלצה על חלקי חילוף לטיפול מקומי בכלי

 

 

תיקון המוצר – מה אפשר לתקן ומה אי אפשר לתקן

אפשר להחליף את כל חלקי המוצר, והם מוצגים להלן במבט מפוצץ כדי להמחיש ש-100% מהחלקים מאפשרים תיקון והחלפה.

 

 

המלצות לטיפול באופן מקומי

חברת SNA  אירופה מציעה חלקי חילוף ומסמכים טכניים כדי לאפשר ביצוע תחזוקה באופן מקומי. אם המפיץ, לאחר בדיקת המידע הטכני, חושב שהוא אינו יכול לבצע את התהליכים ופעולות התחזוקה המתוארים, יש להחזיר את המוצר לסוכן שירות מקומי שיכול לבצע את הפעולות המתוארות במסמכים הטכניים.

המלצות לגבי הפצה

אפשר למכור את המוצר הזה ל:

-         מפיצים שיכולים לבצע את התהליכים ופעולות התחזוקה המוארים במסמכים הטכניים

-         מפיצים שיש להם סוכן שירות מקומי שיכול לבצע את התהליכים ופעולות התחזוקה כפי שמתואר במסמכים הטכניים

-         מפיצים שיכולים לשלוח את המוצר אלינו למרכז התמיכה שלנו ב-Helmond, Aranguiz וב-Bourges לצורך תחזוקה

אם מוצרים מדגם BPC814, BPC815, BPC816  או  BPC817  נמכרים למפיץ שלא יכול להשתמש באף אחת מהאפשרויות המתוארות לעיל, יש להחזיר ללקוח את הכסף במידה והמוצר מתקלקל, מאחר ולא ניתן להחליף את המוצר. אם נחליף ללקוח מוצר שהתקלקל, תוך מספר חודשים נצטרך להחליף אותו שוב, מאחר והמוצר הזה מצריך תחזוקה קבועה והחלפה של חלקים מתכלים.

 

מבטים מפוצצים

אם דרוש מספר שאינו מופיע במבט המפוצץ או שחלק מסוים אינו זמין, יש ליצור קשר עם מנהלי האספקה והמוצרים:

 

BPC814 :

https://extranet.snaeurope.com/Documents/2015/9/BPC81_766.pdf

BPC815 :

https://extranet.snaeurope.com/Documents/2015/9/BPC81_552.pdf

BPC816 :

https://extranet.snaeurope.com/Documents/2015/9/BPC81_688.pdf

BPC817 :

https://extranet.snaeurope.com/Documents/2015/9/BPC81_864.pdf

 

 

מדריך שירות

חלקים מתכלים ותחזוקה קבועה

בכלי זה יש חלקים שצריך להחליף כל שלושה חודשים, ואחת לשנה, אם משתמשים בו כל יום. אם דגמים BPC814, BPC815, BPC816 ו-BPC817 מפסיקים לפעול בשל תחזוקה לקויה או חוסר החלפה של חלקים מתכלים, התיקון ייחשב לפעולת תחזוקה אבל לא לבעיה של איכות המוצר:

https://extranet.snaeurope.com/Documents/2018/2/BPC81_390.pdf

 

 

 

 

 

 

מדריך שירות

חלקים מתכלים ותחזוקה קבועה

קוד באקו

מספר שעות עבודה מוערך

תדירות (אחרי X שעות פעולה) פעולות התחזוקה

רשימת חלקי חילוף שצריך להחליף (תחזוקה קטנה) כל 3 חודשים

רשימת חלקי חילוף שצריך להחליף (תחזוקה גדולה) כל שנה

BPC814

BPC815

BPC816

BPC817

פעולות תחזוקה המתבצעות אחת ליום, אחת לשבוע, אחת לחודש, אחת לרבעון ואחת לשנה

שמן את הכלי הפנאומטי בקצב של שתי טיפות בדקה

גריז לפטישים

גריז לפטישים

שמן את כניסת האוויר לכלי אחת ליום

להבים

להבים

נקה את הגוף אחת ליום

 

 

בדוק את לחץ האוויר אחת ליום

 

 

נקז מים ממיכל המים אחת ליום

 

 

נקה את מסנן כניסת האוויר אחת לשבוע

 

 

גרז את הפטיש אחת לחודש

 

 

פרק ובדוק את מנוע האוויר ואת מכלול הוסת כל שלושה חודשים

 

 

פרק את הכלי כולו כל שישה חודשים כדי לבדוק אם יש סימני נזק בחלקים כלשהם של מפתח האימפקט

 

 

 

 

 

חלקי חילוף מומלצים לטיפול באופן מקומי

כדי להבטיח טיפול מקומי מהיר ויעיל, אלו הם חלקי החילוף שמומלץ למפיץ להחזיק במלאי:

כלי

חלק חילוף

תיאור חלק החילוף

כמות מומלצת להחזקה במלאי

BPC814

BPC81312

REP N 16 להב רוטור (6 חלקים)

2

BPC814

BPC81324

REP N 34  פטיש (2 חלקים)

1

BPC814

BPC81330

REP N 43  קנה שסתום

1

BPC814

BP11721

REP N 27  פין קפיצי

1

BPC814

BPC81408

REP N 9  כפתור סיבוב קדימה (כתום)

1

BPC814

BPC81409

REP N 10  כפתור סיבוב אחורה (כתום)

1

BPC814

BPC81426

REP N 36  סדן (מסוג R1/2")

2

BPC814

BPC81413

REP N 17  פין קפיצי

1

BPC814

BPC81430

REP N 44  רווחן (ספייסר) גומי

1

BPC815

BPC81503

REP N 9  כפתור סיבוב קדימה (כתום)

1

BPC815

BPC81504

REP N 10  כפתור סיבוב אחורה (כתום)

1

BPC815

BPC81506

REP N 16  להב רוטור (6 חלקים)

2

BPC815

BPC81413

REP N 17  פין קפיצי

1

BPC815

BPC81507

REP N 18  צילינדר

1

BPC815

BP11721

REP N 27  פין קפיצי

1

BPC815

BPC81519

REP N 34  פטיש (2 חלקים)

2

BPC815

BPC81521

REP N 36  סדן (מסוג R1/2")

2

BPC815

BPC81330

REP N 43 קנה שסתום

1

BPC815

BPC81430

REP N 44  רווחן (ספייסר) גומי

1

הכמויות להחזקה במלאי מחושבות ככמויות מינימום: בכל פעם שמשתמשים בחלקי חילוף ממלאי הביטחון, המפיץ צריך לשלוח הזמנת רכש חדשה. צריך לקחת בחשבון את זמן ההספקה ממרכז ההפצה ואת נפח המכירות ולהגדיל את מלאי המינימום בהתאם, אם צריך.

רשימה עולמית:

https://drive.google.com/file/d/1ERRD1hyds_T4n5rfmpjFK0FB8VSZvPiv/view

חלקי חילוף מומלצים לשירות מקומי

כדי להבטיח טיפול מקומי מהיר ויעיל, אלו הם חלקי החילוף שמומלץ למפיץ להחזיק במלאי:

כלי

חלק חילוף

תיאור חלק החילוף

כמות מומלצת להחזקה במלאי

BPC816

BP11721

REP N 27  פין קפיצי

1

BPC816

BPC81312

REP N 16  להב רוטור (6 חלקים)

2

BPC816

BPC81324

REP N 34 פטיש (2 חלקים)

2

BPC816

BPC81330

REP N 43  קנה שסתום

1

BPC816

BPC81408

REP N 9  כפתור סיבוב קדימה (כתום)

1

BPC816

BPC81409

REP N 10  כפתצור סיבוב אחורה (כתום)

1

BPC816

BPC81413

REP N 17 פין קפיצי

1

BPC816

BPC81430

REP N 44  רווחן (ספייסר) גומי

1

BPC816

BPC81601

REP N 36  סדן (מסוג R3/8")

2

BPC817

BPC81706

REP N 9  כפתור סיבוב קדימה (כתום)

1

BPC817

BPC81707

REP N 10 כפתור סיבוב אחורה (כתום)

1

BPC817

BPC81711

REP N 16  להב רוטור (6 חלקים)

2

BPC817

BPC81413

REP N 17  פין קפיצי

1

BPC817

BPC81712

REP N 18 צילינדר

1

BPC817

BP11721

REP N 27  פין קפיצי

1

BPC817

BPC81724

REP N 34  פטיש (2 חלקים)

2

BPC817

BPC81726

REP N 36  סדן (סוג ימני – 3/4")

2

BPC817

BPC81732

REP N 43 קנה שסתום

1

BPC817

BPC81733

REP N 44  רווחן (ספייסר) גומי

1

הכמויות להחזקה במלאי מחושבות ככמויות מינימום: בכל פעם שמשתמשים בחלקי חילוף ממלאי הביטחון, המפיץ צריך לשלוח הזמנת רכש חדשה. צריך לקחת בחשבון את זמן ההספקה ממרכז ההפצה ואת נפח המכירות ולהגדיל את מלאי המינימום בהתאם, אם צריך.

 

https://drive.google.com/file/d/1ERRD1hyds_T4n5rfmpjFK0FB8VSZvPiv/view

Categories