Search
Filters
Close

מפתח רינג רצ'ט פתוח ג'וקר של חברת WERA

עוד מאותה סדרה:

כאשר התחלנו לחשוב על מפתחות פתוחים, שאלנו את עצמנו: מדוע צריך תמיד להפוך את המפתח? מדוע
יש לו עיצוב מכופף? מדוע הוא מחליק ופוצע אצבעות? העיצוב החדש של ראש המפתח יצר "ג'וקר" אמיתי,
הפועל ביעילות גם כאשר כל שאר הטריקים נכשלים.

 

 

 

 

 

פונקצית ההחזקה של ה- Joker מאפשר
להחזיק אומים וברגים בלחי ולמקם אותם
בקלות במקום הנכון. לאחר מכן אפשר לבצע
את ההברגה במהירות ובביטחון, הודות
ללוחית ההחזקה המיוחדת והחדשנית
המחזיקה את המהדק. אין צורך עוד לבזבז
זמן בחיפוש אחר אומים ברגים שנפלו! אחרי
הנחה ומיקום של האום או הבורג, אפשר
להתחיל מיד בהידוק - ללא צורך בכלים
נוספים.

 

למקם כל פעם את המפתח? קשיים
בהחזקת ברגים ואומים במקומות צרים?
הימנעות מפציעות ונזק למברגים? כל
אלה הם נחלת העבר. כיום, ה- Joker מונע
החלקה של ראש המברג הודות לעצר הקצה
המשולב שלו - האצבע לא צריכה לשמש עוד
כמעצור. כך ניתן לבצע את העבודה בקלות
הרבה יותר רבה ולהפחית במידה ניכרת את
הכוח המופעל בפעולות הידוק הברגים.

 

הגיאומטריה המשושה הכפולה החכמה של
ה- Joker מבטיחה החזקה מצוינת של אומים
וברגים - התאמה מושלמת. ומשטח האחיזה
ממתכת מוקשית המאפשרת החלפה בפה
ה- Joker פשוט "מכרסם" עצמו לתוך הבורג,
עם הקצוות המוקשים. שני המאפיינים הללו
ביחד מונעים החלקה, גם במומנט גבוה.

במקום 60° , ל- Joker יש זוית חזרה של 30°
בלבד הודות לעיצוב המשושה הכפול הייחודי
שלו. ביחד עם הצוואר הישר של ה- ,Joker
המשמעות היא שכבר אין צורך להפוך את
המפתח. בעזרת ה- Joker , אפשר כיום
לשחרר ולהדק אומים וברגים במקומות בהם
הגישה מוגבלת, בהם לא ניתן להשתמש
במפתחות מתכווננים קונבנציונליים.
השילוב של עצר גבול וזווית חזרה קטנה
מבטיח עבודה יעילה, גם בחיבורי צינורות
מתוברגים.

 

 

 

מאפיין הרטצ'ט בקצה הטבעת מצויד במנגנון
שיניים עדינות ייחודי - 80 שיניים בסך הכול
- המבטיח גמישות טובה יותר, גם במקומות
קשים לגישה.

 

חשוב לדעת!

מנגנון שיניים עדינות

מאפיין הרטצ’ט בקצה הטבעת
מצויד במנגנון שיניים עדינות ייחודי
- 80 שיניים בסך הכול - המבטיח
גמישות טובה יותר, גם במקומות
קשים לגישה.

 

מפתח פתוח/פתוח

המפתח פתוח/פתוח Joker הוא
אידיאלי להידוק אומים ומוטות
הברגה.

 

“קח את זה בקלות”

מערכת מציאת הכלים “ Take it
easy ” - מערכת התמצאות קלה
– עם קודי צבע לגודל ולפרופיל
לבחירת כלי במהירות. מערכת
קודי הצבע לברגים עם שקע
משושה )מפתחות L, בוקסות
ביט Zyklop (, ברגים ואומים עם
שקע משושה חיצוני )מפתחות
Joker , בוקסות Zyklop ובוקסות
ביט Zyklop עם פונקצית החזקה(,
וברגים עם מוביל TORX® )מפתחות L, בוקסות ביט .)Zyklop

מנגנון שיניים עדינות

מאפיין הרטצ’ט בקצה הטבעת
מצויד במנגנון שיניים עדינות ייחודי
- 80 שיניים בסך הכול - המבטיח
גמישות טובה יותר, גם במקומות
קשים לגישה.

 

קצה רטצ‘ט זויתי

קצה הרטצ’ט הוא בזוית של 15°
ביחס לציר הכלי, כדי לאפשר
שימוש בכלי בקלות במקומות קשים
לגישה.

 

מנוף Joker

אפשר לשנות בקלות את הכיוון
של מנגנון הרטצ’ט עם השיניים
העדינות באמצעות המנוף החלק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories