Search
Filters
Close

מפתחות בנלין - WHIRLPOWER MULTI-FUNCTIONAL BANLIN WRENCHES

 

מק"ט 1638-1 

 

 

מפתחות רב-תכליתיים

מומנט גבוה ללא נזק

המפתחות והבוקסות הללו עם הנעילה המרובה וההתאמה המושלמת הם החידוש האחרון בכלי התיקון החדשניים הללו, אשר ניתן להשתמש בהם עם כל סוגי האומים והברגים.

עיצוב BANLIN של Whirlpower מאפשר להפעיל מומנט גבוה מבלי לגרום נזק למהדק.

הפרופילים בעלי הזווית המעוגלת מבטיחים עמידות משופרת ומגנים על האומים. 

נקודת המגע של הברגים מחולקת באופן אחיד על פני שטחים גדולים יותר בזמן היישום, ולכן הלחץ מתפזר במקום להיות מופעל על מספר נקודות חדות. התוצאה היא פיזור מומנט המגביל את הנזק לבורג. כלי זה יכול להעביר מומנט מספיק גם כאשר האום ניזוק ביותר מ-50% לעומת מצבו המקורי.

קשיחות

לא רק רב-שימושי

חוזק מומנט גבוה ב-70% מאשר תקן DIN.

 

מפתחות ובוקסות BANLIN מפעילים מומנט גבוה ביותר מ-50% מאשר דרישות התקן DIN.

מידות נוספות, אימפריאליות ומטריות, מסומנות על הכלי, לחלוקה נוספת ולנוחות הקריאה.

עיצוב BANLIN זה הוא בעל פטנט בעולם כולו.

אם משתמשים בכלים הללו, הדבר מאריך את אורך החיים גם של הכלים וגם של הברגים/האומים ב-50% לעומת כלים מסורתיים.